Κοινωνική Ευθύνη2

Η συνεισφορά μας ως επιχείρηση για την συνεχή οικονομική επιτυχία της εταιρείας MDN INTERNATIONAL-NATIONAL TRANSPORTS είναι, να κερδίσουμε για την εταιρεία μας τα καλύτερα ταλέντα από όλη την Ευρώπη. Ξεκινήσαμε σαν μικρή οικογενειακή επιχείρηση – σήμερα είμαστε μια μεγάλη οικεγένεια, της οποίας το καθήκον είναι να συνεισφέρει στην οικονομική ευημερία και στην κοινωνική αλληλεγγύη, σε αρμονία με την φύση και το περιβάλλον.

Η υπεύθυνη συναναστροφή με τους υπαλλήλους μας συνοδεύει την ανάπτυξη της εταιρείας από την έναρξη λειτουργίας της και αποτελεί ενσωματωμένο συστατικό στοιχείο της επιχειρησιακής μας κουλτούρας.Η δραστηριότητά μας, να φέρουμε την κοινωνική ευθύνη, βασίζεται σε 3 κολώνες

 1. Η κοινωνική μας ευθύνη
 2. H δική μας περιβαλλοντική ευθύνη
 3. Αειφόρος διαχείριση των οικονομικών

Η Κοινωνική μας ευθύνη

Σαν μεγάλη μεταφορική εταιρεία αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Για τον λόγο αυτό αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών καθώς και ένα εγχειρίδιο οδηγού και εφαρμόσαμε εκτενή μέτρα για την επαγγελματική εκπαίδευση οδηγών. Πέραν τούτων δραστηριοποιούμαστε σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, για να βελτιώσουμε π.χ. τις συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς των φορτηγών ή να εναρμονίσουμε την ασφάλιση φορτίου στην Ευρώπη.

H δική μας περιβαλλοντική ευθύνη

Η πρόσθετη ευθύνη για το περιβάλλον, κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, αποτελεί για την εταιρεία MDN NATIONAL-INTENATIONAL TRANSPORTS μακριά παράδοση. Ο προγραμματισμός των οχημάτων «σε κύκλο» – αποφεύγοντας έτσι τις άδειες διαδρομές.

Στις περιβαλλοντικές μας δραστηριότητες στον τόπο εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • η φιλική προς το περιβάλλον προμήθεια όλων μας των προϊόντων και υπηρεσιών
 • η μείωση της κατανάλωσης νερού καθώς και η επεξεργασία θερμού νερού με εξοικονόμηση ενέργειας
 • η μείωση και η αποφυγή απορριμμάτων
 • η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω τεχνολογίας νοημόνων κτιρίων
 • εκπαιδεύσεις προστασίας περιβάλλοντος και κινητοποίηση των υπαλλήλων μας για περιβαλλοντικές ενέργειες
 • πόροι ευαισθητοποιημένα ταξίδια

 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα εξωτερικά περιβαλλοντικά μέτρα:

 • Μετεκπαίδευση των οδηγών φορτηγών στον τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον και αμυντικής οδήγησης
 • βελτιστοποιημένος σχεδιασμός μεταφορών με σκοπό την μείωση άδειων χιλιομέτρων
 • συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την βελτίωση των περιβαλλοντικών στάνταρ

Αειφόρος διαχείριση των οικονομικών

Πρεσβεύουμε τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα.

Αειφόρος οικονομία σημαίνει για το μάνατζμεντ της εταιρείας MDN NATIONAL-INTERNATIONAL TRANSPORTS, να διευθύνεις την επιχείρηση έτσι, ώστε να υφίσταται μόνιμα και να αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα με επιτυχία. Η εταιρεία μας προσανατολίζεται σε ανάπτυξη με διορατικότητα – συνυπολογίζοντας τους οικονομικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι βασικές αρχές των αξιών μας έχουν καθοριστεί στις δηλώσεις της διεύθυνσης της επιχείρησης. Αυτές αποτελούν την βάση της αειφόρου διαχείρισης των οικονομικών μας.