Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική συνεισφορά της MDN national-international transports αποβλέπει στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί  ο στόλος μας απαρτίζεται από  οχήματα με κινητήρα Euro 5  Euro6 και από άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους οδηγούς, συντελώντας έτσι τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μειωμένη εκπομπή ρύπων όσο και στην οικονομική ευημερία και ενεργειακή εξοικονόμηση.

koinoniki-euthini-metaforikis-mdn
ipiresies-metaforon-mdn

Η Κοινωνική μας ευθύνη

Αισθανόμαστε υπεύθυνοι  να συντελέσουμε στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών δρόμων. Για το λόγο αυτό εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα συνεχής επαγγελματικής εκπαίδευσης των οδηγών.

Επίσης,  δραστηριοποιούμαστε σε ευρωπαϊκές ομάδες μεταφορών, με γνώμονα τόσο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς των φορτηγών όσο και την ποιοτική και ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων.

H δική μας περιβαλλοντική ευθύνη

Η πρόσθετη ευθύνη για το περιβάλλον, κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, αποτελεί για την εταιρεία MDN NATIONAL-INTENATIONAL TRANSPORTS μακριά παράδοση. Ο προγραμματισμός των οχημάτων «σε κύκλο» - αποφεύγοντας έτσι τις άδειες διαδρομές.

Στις περιβαλλοντικές μας δραστηριότητες στον τόπο εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • η φιλική προς το περιβάλλον προμήθεια όλων μας των προϊόντων και υπηρεσιών
  • η μείωση της κατανάλωσης νερού καθώς και η επεξεργασία θερμού νερού με εξοικονόμηση ενέργειας
  • η μείωση και η αποφυγή απορριμμάτων
  • η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω τεχνολογίας νοημόνων κτιρίων
  • εκπαιδεύσεις προστασίας περιβάλλοντος και κινητοποίηση των υπαλλήλων μας για περιβαλλοντικές ενέργειες
  • πόροι ευαισθητοποιημένα ταξίδια

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα εξωτερικά περιβαλλοντικά μέτρα:

  • Μετεκπαίδευση των οδηγών φορτηγών στον τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον και αμυντικής οδήγησης
  • βελτιστοποιημένος σχεδιασμός μεταφορών με σκοπό την μείωση άδειων χιλιομέτρων
  • συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την βελτίωση των περιβαλλοντικών στάνταρ
img32
history01

Αειφόρος διαχείριση των οικονομικών

Πρεσβεύουμε τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα.

Αειφόρος οικονομία σημαίνει για το μάνατζμεντ της εταιρείας MDN NATIONAL-INTERNATIONAL TRANSPORTS, να διευθύνεις την επιχείρηση έτσι, ώστε να υφίσταται μόνιμα και να αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα με επιτυχία. Η εταιρεία μας προσανατολίζεται σε ανάπτυξη με διορατικότητα – συνυπολογίζοντας τους οικονομικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι βασικές αρχές των αξιών μας έχουν καθοριστεί στις δηλώσεις της διεύθυνσης της επιχείρησης. Αυτές αποτελούν την βάση της αείφορης διαχείρισης των οικονομικών μας.